1605 – bitwa pod Kircholmem

1606-1609 – rokosz Zebrzydowskiego

1607 – bitwa pod Guzowem

1609-1618 - wojna polsko-rosyjska

1610 – bitwa pod Kłuszynem

1620 – bitwa pod Cecorą

1621 – bitwa pod Chocimiem

1626-1629 - wojna polsko-szwedzka

','
1627 – bitwa pod Oliwą

1632-1634 - wojna polsko-rosyjska

1634 - pokój w Polanowie

1648-1654 – powstanie Chmielnickiego

1648 -bitwa pod Korsuniem

1651 – bitwa pod Beresteczkiem

1652 – pierwsze liberum veto

1654-1667 – wojna polsko-rosyjska

1655-1660 – potop szwedzki

1657 -najazd wojsk Jerzego II Rakoczego

1660 – pokój oliwski

1665-1666 - rokosz Lubomirskiego

1667 – rozejm andruszowski

1672 - oblężenie Kamieńca Podolskiego

1673 bitwa pod Chocimiem

1683 – bitwa pod Wiedniem

1686 – pokój Grzymułtowskiego

1699 pokój w Karłowicach

Kontakt

KRS:0000370027, NIP:6772355031, REGON:121428276
Adres: ul. Spiżowa 17 , 30-142 Kraków
Tel: 695 757 667
konto bankowe: Volkswagen Bank 64 2130 0004 2001 0549 3184 0001