Z a r z ą d :

Alfred Pyko - Prezes
Przemysław Krzeszowiak - Vice Prezes
Maciej Waligóra - Sekretarz 
Norbert Kielar - Skarbnik
Anna Maria Tylek - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Sławomir Adamczyk
Agata Bugała
Filip Waligóra


 

Kontakt

KRS:0000370027, NIP:6772355031, REGON:121428276
Adres: ul. Spiżowa 17 , 30-142 Kraków
Tel: 695 757 667
konto bankowe: Volkswagen Bank 64 2130 0004 2001 0549 3184 0001