Nietypowe formacje w armii Rzplitej

Semeni / piechota semeńska  – formacja występująca  w wielu armiach, głównie krajów południowo-wschodnich, najczęściej byli to strzelcy którzy przemieszczali się konno a walczyli pieszo. Na terenach Rzplitej była to formacja w typie dragonów, rekrutowana praktycznie wyłącznie z Kozaków i  też najprawdopodobniej umundurowana na wzór kozaków zaporoskich. Występowała oczywiście w armiach kozackich, prywatnych wojskach magnackich, ale i w armii koronnej (chorągiew Franciszka Kobyłeckiego, walcząca w ramach dywizji Czarnieckiego w latach 1658-1660). Semenów Kobyłeckiego (w kompucie armii koronnej do 1664 roku) zaliczano do dragonów.

Serdiukowie /piechota serdyńska – także formowana z kozaków, występuje przy opisie garnizonu Kamieńca Podolskiego w 1672 r. jako 30-osobowa chorągiew Jana Motowidły,  walczyła w 1673 roku pod Chocimiem, gdzie zginął pułkownik Motowidło. Serdiukowie mieli także występować w oddziałach prywatnych.

Kijani – była to najprawdopodobniej jazda lekkiego typu o wschodnich korzeniach, 80-osobowa chorągiew rotmistrza Jana Mokrzyckiego także broniła Kamieńca.

Opracował na podstawie dostępnych źródeł: Maciej Waligóra

Kontakt

KRS:0000370027, NIP:6772355031, REGON:121428276
Adres: ul. Spiżowa 17 , 30-142 Kraków
Tel: 695 757 667
konto bankowe: Volkswagen Bank 64 2130 0004 2001 0549 3184 0001