Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Podolski Regiment Oprzodowy z siedzibą w Krakowie  30-142 Kraków ul. Spiżowa 17. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: podolskiregiment@gmail.com  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia i związanych ze wsparciem organizacji pozarządowych oraz projektów realizowanych przez administratora w tym celu, w tym również przetwarzania wizerunku na cele promocyjne prowadzonych działań oraz bieżącego kontaktu. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Pani/Pana imię i nazwisko, adres e-mail, inne dane kontaktowe oraz wizerunek. Pani/Pana dane nie są przekazywane żadnemu innemu podmiotowi. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. W tym celu wystarczy wiadomość e-mail na adres e-mail: podolskiregiment@gmail.com  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kontakt

KRS:0000370027, NIP:6772355031, REGON:121428276
Adres: ul. Spiżowa 17 , 30-142 Kraków
Tel: 695 757 667
konto bankowe: Volkswagen Bank 64 2130 0004 2001 0549 3184 0001