Wyprawa w  burzliwy XVII wiek

Propozycje inscenizacji:

-Widowisko plenerowe nawiązujące do wydarzeń historycznych związanych z wyprawą wiedeńską 1683 r. i przemarszem wojsk króla Jana III Sobieskiego.

- Festyn historyczny, możliwość zwiedzania obozowiska, przymierzenia uzbrojenia, stanowisko łucznicze i szermierka dla dzieci.

Pokazy towarzyszące:

  •  pokaz konne - husarii, pancernych,

  • pokaz wojsk pieszych autoramentu narodowego,

  • pokaz artylerii i broni palnej,

  • obozowisko historyczne,

  • tańce dawne

  • scenki rodzajowe, zwady, pojedynki

  • inscenizacja potyczki z udziałem artylerii, piechoty i kawalerii.

 

 

Żywe lekcje historii (wnętrza)


- pokaz  i prelekcja o strojach męskich i damskich w XVII w. – szlachcic, mieszczka, dama dworu, żołnierz.
- warsztaty tańca dawnego
- możliwość przymierzenia strojów i uzbrojenia.

Kontakt

KRS:0000370027, NIP:6772355031, REGON:121428276
Adres: ul. Spiżowa 17 , 30-142 Kraków
Tel: 695 757 667
konto bankowe: Volkswagen Bank 64 2130 0004 2001 0549 3184 0001