Regulamin oddawania wystrzałów czarnoprochowych na pokazach i rekonstrukcjach historycznych Stowarzyszenia Podolski Regiment Odprzodowy.

Zasady strzelania z broni czarnoprochowej na pokazach i rekonstrukcjach historycznych określa organizator imprezy, za bezpieczeństwo odpowiada dowódca grupy i każdy strzelający. Organizator przed pokazem może wyznaczyć osoby posiadające doświadczenie i odpowiedni zasób wiedzy do kontroli broni i grup strzelających.
Jeśli nie ma szczegółowych ustaleń organizatora co do bezpieczeństwa, należy przestrzegać ogólnych zasad posługiwania się bronią palną czarnoprochową /wiwatową/  oraz zasad bezpieczeństwa, w tym :


1/ Broń czarnoprochową w dobrym stanie, wcześniej przestrzeloną i wyczyszczoną, ładujemy w miejscu pokazu na komendę kierującego oddziałem.


2/ Ładunki winny być wcześniej przygotowane i odmierzone, zakaz stosowania metalowych prochownic. Maksymalnie jeden strzelec może posiadać przy sobie do 150 gramów prochu. 


3/ Broń ładujemy na komendę „ładuj”, strzelcy odpowiadają „gotowe”, dowodzący dodatkowo wydaje komendę „sprawdź stempel” …i strzelamy tylko na komendę „pal!”.


4/ Niewypały lub awarie broni zgłaszamy dowodzącemu oddziałem i przemieszczamy się na tył grupy.


5/ Mając naładowaną broń nie wolno jej odstawiać, pożyczać koledze czy brać udział w potyczce wręcz.


6/ Przy strzelaniu należy zachować odstępy pomiędzy strzelcami min. 1 metr, zawsze kierować lufy ponad przeciwników z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 10 metrów oraz nigdy nie strzelać w kierunku publiczności.


7/ Strzelający w pokazach rekonstrukcyjnych nie mogą posiadać przy sobie kul, pocisków itp , oraz być w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających i halucynogennych.


8/ Zauważone uchybienia w obsługiwaniu broni we własnym oddziale lub u przeciwnika należy niezwłocznie zgłaszać dowodzącemu.


9/ Po komendzie „przerwij ogień!„, lub „nie strzelać!„ , nie wolno strzelać a naładowaną broń podnosimy do góry i zgłaszamy dowodzącemu. Przed opuszczeniem miejsca pokazu każda broń musi być wystrzelona lub rozładowana.


10/ Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami posługiwania się bronią czarnoprochową i zasadami bezpieczeństwa na inscenizacjach oraz zobowiązuję się przestrzegań w/w zasad oraz  stosować się do poleceń organizatorów i kierujących pokazem.
Świadomy odpowiedzialności zobowiązuję się dbać o bezpieczeństwo własne i pozostałych osób.

Opracował: Regimentarz Alfred Pyko

Kontakt

KRS:0000370027, NIP:6772355031, REGON:121428276
Adres: ul. Spiżowa 17 , 30-142 Kraków
Tel: 695 757 667
konto bankowe: Volkswagen Bank 64 2130 0004 2001 0549 3184 0001