Etymologia:

łac. regimentum \rząd, rządzenie\

jednostka organizacyjna w wojsku, odział wojska, pułk

hist. Regiment ognisty: » odział wojska uzbrojony w broń palną, pójść pod czyjś regiment: » poddać się pod czyjeś dowództwo «

– Woiewoda Sąm Stanął z Samym tylko pułkiem naszym krolewskim y Regiment iego Dragoniiey.

– Lekce bo nas wazyli, widząc ze działka y iednego niemamy. Piechoty tylko ieden Regiment a Piasoczynskiego cztery Szwadrony y Semenow trzysta ale badzo dobrych.

– Oddano mi Przy tym Dragoniiey z Reimentu Pana Woiewody.  – Officerow naginęło z nacznych. A nadewszystko owi Ludzie zacni Regiment Czarnieckiego.

– Sami [Tatarzy] bez turkow przypadszy na Woysko Niemieckie tak na nich wzięli rezolutnie że kilka Regimentow Ognistych ledwie nie w poł wycięli. .

– Stały Dragonie y kozacy Pod Regimentem Pułkownika Czopa.

– Iest wiele Chorągwi takich ktore za Ordynansem IoMSCi Pana Woiewody krakowskiego nieposzły pod P. Małachowskiego Regiment. /Pasek Pamiętniki 217/

Kontakt

KRS:0000370027, NIP:6772355031, REGON:121428276
Adres: ul. Spiżowa 17 , 30-142 Kraków
Tel: 695 757 667
konto bankowe: Volkswagen Bank 64 2130 0004 2001 0549 3184 0001